Serwis
korporacyjny

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku

03/11/2020 23:29

Raport bieżący 25/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. („Raport Bieżący”), Zarząd spółki Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że ulega zmianie termin przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku podany Raportem Bieżącym.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku zostanie przekazany w dniu 5 listopada 2020 roku.

podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close