Serwis
korporacyjny

Uchwały NWZA

Kontrast
Wielkość liter - A +

Uchwały NWZA

18/08/2014 17:19

Raport bieżący z plikiem 17/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

„Polish Energy Partners” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości uchwały wraz z załącznikami podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 sierpnia 2014 roku.

 

Uchwały dotyczą:

 

1) Emisji 16.863.458 akcji Spółki nowej emisji po cenie emisyjnej 33,03 zł przeznaczonych do objęcia przez Elektron Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, który pokryje jej wkładem niepieniężnym w postaci 100% udziałów w spółce Neutron Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości 557.000.017,74 zł;

 

2) Emisji 7.266.122 akcji Spółki nowej emisji po cenie emisyjnej 33,03 zł każda przeznaczonych do objęcia przez Capedia Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Inwestor”), który opłaci je w kwocie 240.000.009,66 zł;

 

3) Zmiany Statutu Spółki w sposób ustalony w Umowie Inwestycyjnej z dnia 18 lipca 2014 roku pomiędzy Spółką a Inwestorem („Umowa”);

 

4) Emisji nie więcej niż 12.685.429 akcji, które zostaną zaoferowane do objęcia w formie oferty publicznej na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki.

Treść uchwał i załączników do nich oraz przy każdej uchwale liczba akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu.

 

Spółka informuje nadto, że podjęcie przez Walne Zgromadzenia wskazanych powyżej uchwał stanowi wypełnienie warunku zawieszającego realizację Umowy. O zawarciu Umowy i jej treści Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 8/2014.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close