Serwis Korporacyjny

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

31/05/2021 12:53

Raport bieżący 26/2021

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) niniejszym informuje, że 31 maja 2021 r. Zarząd Emitenta otrzymał rezygnację z pełnienia przez pana Sebastiana Kulczyka funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 31 maja 2021 r.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close