Serwis Korporacyjny

ZŁOŻENIE PISM PROCESOWYCH PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZŁOŻENIE PISM PROCESOWYCH PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE POLENERGIA S.A. – AMON SP. Z O.O. ORAZ TALIA SP. Z O.O. PRZECIWKO POLSKA ENERGIA-PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O.

21/08/2019 14:11

Raport bieżący 27/2019

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta nr 14/2015 oraz 24/2019, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku („MAR”), informuje, że w dniu 20 sierpnia 2019 roku spółka zależna Emitenta – Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”) wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału Gospodarczego, pozew przeciwko spółce zależnej Tauron Polska Energia S.A. – Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PKH”) w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych zawartych przez PKH z Amon. Amon domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 29.009.189,38 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu. Wniesienie nowego pozwu przez Amon wynika z faktu, że wyrokiem częściowym i wstępnym z dnia 25 lipca 2019 r., Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy uwzględnił powództwo Amon w części dotyczącej ustalenia bezskuteczności oświadczeń o wypowiedzeniu przez PKH umów sprzedaży energii i praw majątkowych.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że spółka zależna Emitenta – Talia sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Talia”) wniosła do Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydziału Gospodarczego, trzecią zmianę powództwa przeciwko PKH w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych zawartych przez PKH z Talia. Na mocy przedmiotowego pisma, Talia domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 19.308.887,95 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami.

Na temat dalszych decyzji dotyczących powyższych postępowań, Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close