Serwis Korporacyjny

Wybór biegłego rewidenta

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Wybór biegłego rewidenta

14/05/2015 13:15

Raport bieżący 19/2015

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 14 maja 2015 roku Rada Nadzorcza, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, wyznaczyła PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres Al. Armii Ludowej 14), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144, na podmiot który dokona:

 

1) przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres kończący się 30 czerwca 2015 roku oraz zbada sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres kończący się 31 grudnia 2015;

 

2) przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres kończący się 30 czerwca 2016 roku oraz zbada sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres kończący się 31 grudnia 2016;

 

3) przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres kończący się 30 czerwca 2017 roku oraz zbada sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres kończący się 31 grudnia 2017.

 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. nie świadczyła roku na rzecz Spółki żadnych usług, za wyjątkiem audytu sprawozdań regulacyjnych związanych z art. 44d Prawa Energetycznego, przygotowanych przez spółkę Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close