Serwis Korporacyjny

Zawarcie umów znaczących dla projektu Farmy...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawarcie umów znaczących dla projektu Farmy Wiatrowej Szymankowo

05/11/2019 21:14

Raport bieżący 32/2019

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 5 listopada 2019 roku:

1. Emitent – jako sponsor, spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Farma Wiatrowa”) – jako kredytobiorca, oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development), mBank S.A., ING Bank Śląski S.A. – jako kredytodawcy („Kredytodawcy”) zawarły Umowę kredytów („Umowa Kredytów”).

Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawcy udzielą Farmie Wiatrowej kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie do 107 000 000 zł na finansowanie budowy Farmy Wiatrowej oraz kredytu VAT w okresie budowy do wysokości 20 000 000 zł.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 10 czerwca 2037 roku, dla kredytu VAT nie później niż do 31 marca 2022 roku. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banków.

2. Farma Wiatrowa zawarła z Siemens Gamesa Renewable Energy Sp. z o.o. („SGRE”) i Siemens Gamesa Renewable Energy A/S umowę na dostawę, instalację i uruchomienie 11 turbin wiatrowych G132 HH 134 o mocy 3,465 MW każda (łącznie 38,115 MW) („TSA”). Dostawa i instalacja turbin oraz uruchomienie Farmy Wiatrowej przewidziane jest w okresie od sierpnia 2020 do marca roku 2021.

3. Ponadto, Farma Wiatrowa zawarła z SGRE umowę na serwis i dostępność turbin wiatrowych („SMA”) dla Farmy Wiatrowej. SMA dotyczy świadczenia usług serwisowych dla wspomnianych turbin wiatrowych przez okres 25 lat od dnia uruchomienia, w tym przeprowadzania planowych przeglądów, napraw, dostawy środków utrzymania i części zamiennych, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych.

SGRE gwarantuje także odpowiedni poziom dostępności turbin w ramach umowy serwisowej i w przypadku niespełnienia tych wymagań zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Farmy Wiatrowej rekompensaty.

4. Farma Wiatrowa zawarła ze spółką Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. („PBDI”) umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Szymankowo o mocy 38,115 MW („BoP”). Umowa ma zostać wykonana w terminie do czerwca 2021 roku.

BoP dotyczy realizacji przez PBDI na rzecz Farmy Wiatrowej: kompleksowych robót branży budowlanej w zakresie budowy fundamentów i wzmocnień gruntu pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacji dróg istniejących, budowy dróg serwisowych, platform montażowych oraz kompleksowych robót montażowo – elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla stacji GPO 30/110 kV wraz z siecią kablową SN, WN i światłowodową dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej.

Umowy uznane zostały za znaczące z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close