Serwis
korporacyjny

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE...

Kontrast
Wielkość liter - A +

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POLENERGIA S.A.

03/04/2023 16:21

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się 3 kwietnia 2023 r., wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, w tym „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Treść uchwał zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close