Serwis Korporacyjny

Wartość zakontraktowanych transakcji

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Wartość zakontraktowanych transakcji

18/01/2017 15:40

Raport bieżący 1/2017

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 18 stycznia 2017 roku spółki zależne Spółki tj. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. („ENS”) oraz Polenergia Obrót S.A. („POLO”) zakontraktowały z GET EnTra Sp. z o.o. transakcje dotyczące sprzedaży i obrotu energią elektryczną na rok 2018 i 2019. Nastąpiło to poprzez zawarcie aneksów do – w przypadku ENS – umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy ENS a GET EnTra Sp. z o.o. z dnia 21 marca 2008 roku, przedłużającego okres jej obowiązywania do końca 2019 roku, oraz – w przypadku POLO – umowy sprzedaży energii elektrycznej z dnia 21 kwietnia 2011 roku („Umowa Sprzedaży”), okres obowiązywania której został przedłużony do końca 2019 roku. Tym samym, zakontraktowane transakcje w zakresie sprzedaży i obrotu energią elektryczną na lata 2018 – 2019 rok pomiędzy podmiotami zależnymi Spółki a GET EnTra Sp. z o.o. wynoszą, według wartości szacunkowej, ok. 480 mln zł netto. Kwota ta obejmuje zarówno zakontraktowane przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na rzecz GET EnTra Sp. z o.o., jak również zakontraktowane koszty wynikające zakupu energii elektrycznej od wskazanego kontrahenta.

Jednocześnie Spółka informuje, że umową o największej wartości w odniesieniu do zakontraktowanych na 2018 i 2019 rok transakcji handlowych między podmiotami z grupy Spółki a GET EnTra Sp. z o.o. jest Umowa Sprzedaży. Umowa Sprzedaży została zawarta na podstawie umowy ramowej EFET z dnia 9 czerwca 2009 roku (dalej „Umowa Ramowa”). Spółka informowała o Umowie Sprzedaży i Umowie Ramowej w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku oraz nr 22/2016 z dnia 10 października 2016 roku.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close