Serwis Korporacyjny

UZYSKANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA PRZEZ SPÓŁKĘ REALIZUJĄCĄ...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

UZYSKANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA PRZEZ SPÓŁKĘ REALIZUJĄCĄ PROJEKT MORSKIEJ FARMY WIATROWEJ

10/02/2021 13:13

Raport bieżący 7/2021

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 lutego 2021 roku spółka MFW Bałtyk II sp. z o.o. („Spółka”), w której Emitent posiada 50% udziałów, rozwijająca projekt morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk II („projekt MFW”), uzyskała od spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. („Operator”) nowe warunki przyłączenia projektu MFW do sieci przesyłowej („Warunki”).

Uzyskane Warunki obejmują moc przyłączeniową 720 MW, uznawaną za docelową dla realizowanego przez Spółkę projektu MFW. Jednocześnie, wydanie Warunków przez Operatora związane jest ze spełnieniem się warunku zawieszającego zawartego w oświadczeniu spółki MFW Bałtyk III sp. z o.o. („MFW Bałtyk III”), w której Emitent również posiada 50% udziałów, rozwijającej projekt morskiej farmy wiatrowej MFW Bałtyk III, o wyrażeniu zgody na obniżenie mocy przyłączeniowej objętej umową przyłączeniową zawartą z Operatorem z 1200 MW do 720 MW.

W konsekwencji Spółka i MFW Bałtyk III uprawnione są do realizacji dwóch projektów morskich farm wiatrowych o mocy 720 MW każdy, przyłączanych do punktów przyłączenia, zlokalizowanych w istniejącej stacji elektroenergetycznej Słupsk-Wierzbięcino. Powyższe jest zgodne z zamiarem inwestycyjnym spółek projektowych i Emitenta, a także umożliwia docelowy sposób przyłączenia, w ramach planowanej realizacji projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III.

Warunki określają m.in. inwestycje po stronie Spółki oraz Operatora, których realizacja będzie konieczna do zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z projektu MFW, jak również inne warunki realizacji przyłączenia.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close