Serwis Korporacyjny

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH WYKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ BLISKO ZWIĄZANĄ Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

03/04/2024 17:01

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2024 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta, o którym mowa w art. 19 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, od Mansa Investments sp. z o.o. jako osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (Przewodniczącą Rady Nadzorczej Emitenta, Panią Dominiką Kulczyk).

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close