Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ PIEKŁO

04/02/2022 12:03

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 4 lutego 2022 roku, spółki zależne Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Piekło sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa 16 sp. z o.o., rozwijające projekt farmy wiatrowej Piekło („Farma Wiatrowa Piekło”) zawarła ze spółką ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Wykonawca”) umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Piekło o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej 13,20 MW („BoP”). Umowa ma zostać wykonana w terminie  do 30 września 2023 r.

BoP dotyczy wykonania przez Wykonawcę na rzecz Farmy Wiatrowej Piekło kompleksowych robót branży budowlanej w zakresie budowy fundamentów pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacji dróg istniejących, budowy dróg serwisowych, platform montażowych oraz robót montażowo – elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla kontenerowych stacji transformatorowych wraz z sieciami kablowymi SN i światłowodowymi, dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Piekło.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close