Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA FARMY WIATROWEJ...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA FARMY WIATROWEJ PIEKŁO

22/12/2021 14:32

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 roku spółki zależne Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 16 sp. z o.o. i Polenergia Farma Wiatrowa Piekło sp. z o.o. („Farma Wiatrowa Piekło”) – jako kredytobiorcy („Kredytobiorcy”), oraz mBank S.A. – jako kredytodawca („Kredytodawca”) zawarły umowę kredytów („Umowa Kredytów”).

Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcom kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie do 77 000 000 zł, przeznaczonego na finansowanie budowy farmy wiatrowej Piekło oraz kredytu VAT w okresie budowy do wysokości 11 000 000 zł. W związku z Umową Kredytów Kredytobiorcy oraz Emitent jako sponsor zobowiązane są do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 11 września 2038 r. oraz kredytu VAT nie później niż do 30 kwietnia 2024 r. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR, powiększonej o marżę banku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close