Serwis Korporacyjny

Wynik aukcji na sprzedaż energii z...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Wynik aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii, która odbyła się w dniu 15 listopada 2018 r.

28/11/2018 10:54

Raport bieżący 44/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), niniejszym informuje, że powziął wiadomość o wynikach aukcji na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii, która odbyła się w dniu 15 listopada 2018 r. („Aukcja”).

W Aukcji wzięła udział należąca do Emitenta spółka zależna – Grupa PEP – Farma Wiatrowa 17 sp. z o. o. – rozwijająca projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 8 MW. Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 96/2018, oferty spółki zależnej Emitenta wygrały Aukcję.

Tym samym projekty uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku Aukcji, za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat, nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej przez ww. projekty przez okres 15 lat wynosi ok. 117 000 MWh.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close