Serwis Korporacyjny

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej procesu...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej procesu potencjalnego zbycia udziałów w spółce zależnej

08/12/2017 18:18

Raport bieżący 12/2017

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) przekazuje raport bieżący zawierający poniższą informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 20 października 2017 r. na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („Rozporządzenie MAR”), dotyczącą procesu potencjalnego zbycia udziałów w spółce zależnej Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie („Spółka”) („Informacja Poufna”)

Treść Informacji Poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione:

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 19 października 2017 r. rozpoczął negocjacje, bez udzielenia wyłączności, w sprawie zbycia 100% udziałów w Spółce, w oparciu o dwie oferty otrzymane od potencjalnych inwestorów.

Ujawnienie powyższej Informacji Poufnej następuje w związku z zaprzestaniem kontynuowania transakcji. Powyższa decyzja została podjęta przez Zarząd Spółki z powodu zmian w otoczeniu rynkowym Grupy Kapitałowej i przy uwzględnieniu potencjalnego wpływu sprzedaży Spółki na rozwój Emitenta.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close