Serwis Korporacyjny

Ostateczne wyniki aukcji głównej w ramach...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Ostateczne wyniki aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2021

28/11/2018 12:43

Raport bieżący 45/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. oraz 41/2018 z dnia 20 listopada 2018 r., niniejszym informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2021.

Tym samym ziścił się warunek zawieszający, pod którym spółki zależne Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Sarzynie oraz Mercury Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie – zawarły umowy mocowe na rok dostaw 2021. W związku z powyższym ww. umowy mocowe na rok dostaw 2021 weszły w życie.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close