Serwis
korporacyjny

POZOSTAWIENIE POZWU WZAJEMNEGO POLSKA ENERGIA –...

Kontrast
Wielkość liter - A +

POZOSTAWIENIE POZWU WZAJEMNEGO POLSKA ENERGIA – PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O. BEZ NADAWANIA DALSZEGO BIEGU

16/05/2023 17:40

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2023 z dnia 31 marca 2023 roku oraz wcześniejszych raportów bieżących (nr 14/2015 z dnia 23 marca 2015 roku, nr 24/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku, nr 27/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku, nr 54/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku, nr 34/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku), niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2023 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku doręczył Amon sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu („Amon”), spółce zależnej Emitenta, postanowienie z dnia 2 maja 2023 roku, w sprawie z powództwa Amon przeciwko spółce Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PKH”). Wspomnianym postanowieniem Sąd Okręgowy w Gdańsku pozostawił pozew wzajemny PKH (o którego złożeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2023 z dnia 31 marca 2023 roku) bez nadawania dalszego biegu. Podstawą wydania przedmiotowego postanowienia przez Sąd Okręgowy w Gdańsku jest art. 204 § 1 zdanie drugie Kodeksu postępowania cywilnego, który określa, iż powództwo wzajemne można wytoczyć nie później niż w odpowiedzi na pozew.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close