Serwis
korporacyjny

Zawarcie umowy znaczącej

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zawarcie umowy znaczącej

29/11/2013 16:03

Raport bieżący 25/2013

Polish Energy Partners S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 listopada 2013 roku Spółka (jako gwarant oraz sponsor) oraz jej podmioty zależne (jako kredytobiorcy): (i) Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („GPFW1”), (ii) oraz (ii) Grupa PEP – Farma Wiatrowa 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („GPFW6”) zawarły z mBank Spółka Akcyjna („Bank”) umowę kredytu („Umowa”).

 

Na podstawie Umowy Bank udzieli dla GPFW 1 oraz GPFW 6 kredytu na finansowanie podatku od towarów i usług płaconego, odpowiednio, przez GPFW 1 w związku z budową Farmy Wiatrowej Gawłowice o mocy 41,4 MW oraz przez GPFW 6 w związku z budową Farmy Wiatrowej Rajgród o mocy 25,3 MW, w łącznej kwocie nie większej niż 56 mln zł. Kredyt udzielony został na okres 24 miesięcy. Oprocentowanie kredytu równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banku.

 

Umowa uznana została za znacząca z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close