Serwis Korporacyjny

Wartość obrotów z kontrahentem

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Wartość obrotów z kontrahentem

30/11/2015 13:59

Raport bieżący 40/2015

Zarząd Polenergia S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka powzięła informację, iż łączna wartość transakcji handlowych w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną pomiędzy Polenergia Obrót S.A. (jednostką zależną od Spółki) (dalej „Polenergia Obrót”) a Vattenfall Energy Trading GmbH (dalej „Vattenfall”), zawartych od dnia 2 października 2015 r., tj. dnia opublikowania ostatniego raportu bieżącego (nr 36/2015 POL) dotyczącego wartości obrotów handlowych pomiędzy Polenergia Obrót a Vattenfall, do dnia opublikowania niniejszego raportu bieżącego, wyniosła 137.349.119,63 PLN netto. Kwota ta obejmuje zarówno zakontraktowane przychody Polenergia Obrót z tytułu umów sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Vattenfall (w wysokości 42.028.050,99 PLN netto), jak również zakontraktowane koszty Polenergia Obrót wynikające z umów zakupu energii elektrycznej od Vattenfall (w wysokości 95.321.068,64 PLN netto).

W związku z powyższym, łączna wartość netto transakcji handlowych pomiędzy Polenergia Obrót a Vattenfall przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Obroty handlowe między Polenergia Obrót a Vattenfall zostały wygenerowane na podstawie umowy ramowej z dnia 10 czerwca 2013 r. zawartej pomiędzy Polenergia Obrót a Vattenfall, opis której zawarty jest w raporcie bieżącym z dnia 8 lipca 2015 r. nr 32/2015 POL.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close