Serwis Korporacyjny

OTRZYMANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ WEZWANIA DO...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

OTRZYMANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ WEZWANIA DO ZAPŁATY

15/06/2022 19:05

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 roku powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną Emitenta – Polenergia Obrót S.A. („POLO”) od Jeronimo Martins Polska S.A. („JMP”) wezwania do zapłaty kwoty 3.501.380,00 zł oraz kwoty 36.027.198,00 zł tj. łącznie kwoty 39.528.578,00 zł („Wezwanie”), w terminie 7 dni od daty doręczenia Wezwania.

Wezwanie jest lakoniczne i nie wskazuje jednoznacznie podstaw prawnych i faktycznych roszczeń.

Wezwanie oparte jest na dwóch, analogicznych co do treści, umowach sprzedaży energii elektrycznej z dnia 23 września 2021 roku (obie umowy łącznie: „Umowy”), dotyczących dostaw przez POLO energii elektrycznej do wskazanych w Umowach obiektów handlowych JMP. Umowy zostały wypowiedziane przez POLO i ulegną rozwiązaniu z dniem 30 czerwca 2022 roku.

Emitent uważa, że zgłoszone roszczenia są bezzasadne.

Emitent w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa będzie podawał do publicznej wiadomości dalsze informacje dotyczące Wezwania.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close