Serwis Korporacyjny

Zawarcie umowy znaczącej

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawarcie umowy znaczącej

03/04/2015 12:26

Raport bieżący 15/2015

Polenergia S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 2 kwietnia 2015 roku Spółka (jako tzw. sponsor) oraz jej spółka zależna (jako kredytobiorca) Polenergia – Farma Mycielin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („FW”) zawarły z (i) Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development), Bank of China (Luxemburg) S.A., Oddział w Polsce, Alior Bank S.A. oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. – jako kredytodawcami („Kredytodawcy”) oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. – jako agentem, Umowę Kredytową („Umowa”).

 

Na podstawie Umowy FW udzielony zostanie kredyt inwestycyjny w łącznej kwocie 257.800.000 zł na finansowanie budowy farmy wiatrowej.

 

Umowa przewiduje okres spłaty kredytu opisanego powyżej do 15 września 2029 roku. Oprocentowanie kredytu równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banku.

 

Umowa uznana została za znaczące z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close