Serwis Korporacyjny

ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ POLENERGIA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

11/05/2022 21:55

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2022 i 20/2022, niniejszym informuje, że w dniu 11 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki p. Szymona Adamczyka oraz p. Oresta Nazaruka – na samodzielne trzyletnie kadencje.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia stwierdzające, że: (i) nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która to działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki; (ii) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz; (iii) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto Emitent informuje, że z dniem 11 maja 2022 r. wygasa mandat Członka Rady Nadzorczej – p. Adriana Dworzyńskiego.

podstawa prawna: § 5 pkt. 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close