Serwis
korporacyjny

Nabycie akcji spółki

Kontrast
Wielkość liter - A +

Nabycie akcji spółki

13/02/2013 10:45

Raport bieżący 4/2013

Polish Energy Partners S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 lutego 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, zgodnie z którym Mansa Investments Sp. z o.o. („Mansa”) nabyła akcje Spółki w wyniku czego Mansa posiada 12.897.557 akcji Spółki, uprawniających do 12.897.557 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 60,51% ogólnej liczby akcji oraz 60,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Spółka otrzymała także:

 

1) zawiadomienie od Kulczyk Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu („KI”) zgodnie z którym w wyniku nabycia przez Mansa akcji Spółki w sposób wskazany powyżej KI nabyła pośrednio akcje Spółki w wyniku czego KI uprawniona jest do wykonania prawa głosu z 12.897.557 akcji Spółki, stanowiących 60,51% ogólnej liczby akcji oraz 60,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

2) zawiadomienie od Polenergia Holding S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Polenergia”), zgodnie z którym w wyniku nabycia przez Mansa akcji Spółki w sposób wskazany powyżej Polenergia nabyła pośrednio akcje Spółki w wyniku czego, na dzień 12 lutego 2013 roku, Polenergia uprawniona jest do wykonania prawa głosu z 12.897.557 akcji Spółki, stanowiących 60,51% ogólnej liczby akcji oraz 60,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Zgodnie z przekazaną Spółce informacją przed nabyciem opisanym powyżej Mansa posiadała bezpośrednio, a KI oraz Polenergia pośrednio, 12.311.655 akcji Spółki, uprawniających do 12.311.655 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 57,76% ogólnej liczby akcji oraz 57,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Spółka została także poinformowana, że KI, Polenergia, ani Mansa nie mają zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie kolejnych 12 miesięcy, ale nie wykluczają takiej możliwości w pewnych okolicznościach, w szczególności w przypadku korzystnego kształtowania się cen akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close