Serwis
korporacyjny

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

05/03/2015 15:03

Raport bieżący 10/2015

Polenergia S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w wyniku zawarcia w dniu 4 marca 2015 roku aneksu do umowy pomiędzy podmiotem zależnym Spółki Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Siemens Sp. z o.o. („Siemens”) łączna wartość umów zawartych pomiędzy Siemens a podmiotami zależnymi Spółki w okresie ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się do 56.907.000,00 EURO (237.433.076,10 zł) netto. Zobowiązania spółki zależnej wynikające z w/w aneksu objęte są poręczeniem Spółki.

Umową o największej wartości z Siemens jest umowa opisana w raporcie bieżącym nr 10/2014.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close