Serwis Korporacyjny

PODJĘCIE UCHWAŁY ZARZĄDU W SPRAWIE ZAINICJOWANIA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

PODJĘCIE UCHWAŁY ZARZĄDU W SPRAWIE ZAINICJOWANIA PROCESU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

22/02/2023 19:44

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 lutego 2023 roku podjął uchwałę („Uchwała”) w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki, w ramach której Spółka planuje pozyskać wpływy w wysokości od 500 do 750 mln zł („Emisja”). Ostateczna wartość oczekiwanych wpływów z Emisji oraz powiązana z nią liczba nowych akcji Spółki jaka zostanie wyemitowana w ramach Emisji zostanie określona przez Zarząd w prospekcie lub komunikacie publikowanym po dacie jego zatwierdzenia z uwzględnieniem rzeczywistego zapotrzebowania Spółki na kapitał.

W związku z powyższym, Zarząd zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie Emisji. Ostateczna decyzja co do przeprowadzenia Emisji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki należeć będzie do Walnego Zgromadzenia.

Intencją Zarządu jest skierowanie Emisji do akcjonariuszy Spółki na podstawie prawa poboru oraz przeprowadzenie Emisji w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostanie opublikowana odrębnym raportem bieżącym Spółki.

Zakładanym na dzień podjęcia Uchwały celem Emisji jest pozyskanie środków na finansowanie projektów inwestycyjnych i planów rozwojowych Spółki, w tym w zakresie farm wiatrowych (morskich oraz lądowych) i farm fotowoltaicznych oraz projektów w obszarze technologii wodorowych, magazynowania energii i elektromobilności, których realizacja wpisuje się w założenia opublikowanej przez Spółkę w maju 2020 roku Strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024. Ostateczny cel Emisji zostanie potwierdzony i opisany w prospekcie Spółki, który zostanie sporządzony w związku z Emisją.

Na potrzeby Emisji, Spółka zaangażowała Santander Bank Polska S.A. jako Wyłącznego Globalnego Koordynatora, Prowadzącego Księgę Popytu oraz Firmę Inwestycyjną pośredniczącą w Emisji oraz DLA Piper Giziński Kycia sp. k. jako doradcę prawnego Spółki.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje Spółki, a tym samym nie stanowią, ani nie należy ich interpretować jako oferty, próby pozyskania lub zaproszenia do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych Spółki ani zachętę / rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej. Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są również przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close