Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY ZMIENIAJĄCEJ I UJEDNOLICAJĄCEJ UMOWĘ...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY ZMIENIAJĄCEJ I UJEDNOLICAJĄCEJ UMOWĘ KREDYTU DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ SZYMANKOWO

29/07/2020 20:02

Raport bieżący 19/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 5 listopada 2019 r., Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 lipca 2020 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Farma Wiatrowa”) – jako kredytobiorca, oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development), mBank S.A., ING Bank Śląski S.A. – jako kredytodawcy („Kredytodawcy”) zawarły umowę zmieniającą i ujednolicającą umowę kredytu z dnia 5 listopada 2019 r. („Umowa Kredytu”).

Na podstawie Umowy Kredytu, zmianie uległa między innymi dostępna kwota kredytu inwestycyjnego z kwoty 107 000 000 PLN do 171 000 000 PLN oraz kwota kredytu VAT z kwoty 20 000 000 PLN do 27 000 000 PLN.

Umowa Kredytu przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 10 września 2036 roku, dla kredytu VAT nie później niż do 30 czerwca 2022 roku. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banków.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close