Serwis Korporacyjny

WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

21/12/2021 19:04

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że zgodnie z Informacjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 71/2021 oraz nr 72/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłych nr AZ/11/2021 oraz AZ/12/2021:

  1. Polenergia Farma Wiatrowa Olbrachcice sp. z o.o. – spółka zależna Emitenta, rozwijająca zespół 11 projektów farm fotowoltaicznych Świebodzin I o docelowej łącznej mocy 10,5 MW – wygrała aukcję.
  2. Polenergia Obrót 2 sp. z o.o. – spółka zależna Emitenta, rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Strzelino o docelowej łącznej mocy 45,2 MW – wygrała aukcję.
  3. Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. – spółka zależna Emitenta, rozwijająca projekt farmy wiatrowej Grabowo o docelowej łącznej mocy 44 MW – wygrała aukcję.

Tym samym projekty te uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do cen zaoferowanych w toku aukcji, za około 35% ich łącznego wolumenu energii elektrycznej planowanej do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close