Serwis Korporacyjny

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

01/12/2014 15:50

Raport bieżący 31/2014

Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2014 roku otrzymała zawiadomienie, zgodnie z którym w wyniku połączenia („Połączenie”) Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Mansa”) z Elektron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Elektron”), polegającego na przejęciu przez Mansa (spółki przejmującej) Elektron (spółka przejmowana – została rozwiązana z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców), Mansa nabyła prawo do wszystkich posiadanych przez Elektron akcji Spółki, tj. 16.863.458 (szesnastu milionów ośmiuset sześćdziesięciu trzech tysięcy czterystu pięćdziesięciu ośmiu) akcji Spółki, uprawniających do 16.863.458 (szesnastu milionów ośmiuset sześćdziesięciu trzech tysięcy czterystu pięćdziesięciu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,11% ogólnej liczby akcji oraz 37,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Połączenie zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 28 listopada 2014 roku.

 

W wyniku Połączenia, Mansa posiada łącznie 29.811.757 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, uprawniających do 29.811.757 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 65,6% ogólnej liczby akcji oraz 65,6% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed Połączeniem, Mansa posiadała 12.948.299 (dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, uprawniających do 12.948.299 (dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 28,49% ogólnej liczby akcji oraz 28,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Mensa i Elektron wchodziły w skład tej samej grupy kapitałowej, tj. Polenergii Holding S.ar.l. z siedzibą w Luksemburgu – grupy kapitałowej niższego rzędu oraz Kulczyk Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu – grupy kapitałowej wyższego rzędu. Liczba akcji i głosów w Spółce pośrednio posiadanych przez Polenergii Holding S.ar.l. oraz Kulczyk Investment S.A. nie zmieniła się. Połączenie miało na celu uproszczenie struktury grupy kapitałowej Polenergii Holding S.ar.l. i tym samym również uproszczenie struktury grupy kapitałowej Kulczyk Investment S.A.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close