Serwis
korporacyjny

Finansowanie budowy Farmy Wiatrowej Skurpie

Kontrast
Wielkość liter - A +

Finansowanie budowy Farmy Wiatrowej Skurpie

30/07/2014 16:54

Raport bieżący 15/2014

Polish Energy Partners S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2013 niniejszym informuje, że w dniu 29 lipca 2014 roku Spółka (jako tzw. sponsor) oraz jej podmioty zależne (jako kredytobiorcy): (i) Grupa PEP – Farma Wiatrowa 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („GPFW1”), (ii) Grupa PEP – Farma Wiatrowa 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („GPFW4”) oraz (iii) Grupa PEP – Farma Wiatrowa 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („GPFW6”) zawarły z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development) („EBRD”) oraz Bankiem Ochrony Środowiska S.A. („BOŚ”) dokumentację („Dokumentacja”) dotyczącą przystąpienia BOŚ do umowy kredytu z dnia 4 października 2013 roku („Umowa”).

 

W wyniku podpisania Dokumentacji EBRD oraz BOŚ udzielą GPFW 4 kredytu finansowanie budowy Farmy Wiatrowej Skurpie o mocy 36,8 MW w kwocie nie większej niż 271,4 mln zł. Uruchomienie finansowania uwarunkowane jest spełnieniem przez kredytobiorców oraz Spółkę warunków zawieszających.

 

Dokumentacja przewiduje okres spłaty kredytu opisanego powyżej do czerwca 2029. Oprocentowanie kredytu równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banku.

 

Ponadto, w dniu 29 lipca 2014 roku GPFW 4 zawarła z BOŚ umowę kredytu VAT „(Umowa VAT”). Na podstawie Umowy VAT BOŚ udzieli GPFW 4 kredytu na finansowanie podatku od towarów i usług płaconego przez GPFW 4 w związku z budową Farmy Wiatrowej Skurpie w łącznej kwocie nie większej niż 25 mln zł. Kredyt udzielony został na okres 24 miesięcy. Oprocentowanie kredytu równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banku.

 

Dokumentacja oraz Umowa VAT uznane zostały za znaczące z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Finansowanie Farmy Wiatrowej Skurpie jest kluczowa częścią strategii Spółki dążącej do uruchomienia dodatkowych 380 MW lądowych farm wiatrowych, osiągając operacyjny portfel wiatrowy o mocy ok 460MW do końca roku 2016.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close