Serwis Korporacyjny

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

14/04/2022 17:16

Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 11 maja 2022 r., o godzinie 12.00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa.

W załączeniu:

  1. ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
  2. projekty uchwał Walnego Zgromadzenia;
  3. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
  4. wzory pełnomocnictw;
  5. sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021;
  6. sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.;
  7. raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close