Serwis Korporacyjny

Umowa znacząca oraz poręczenie

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Umowa znacząca oraz poręczenie

09/02/2015 16:40

Raport bieżący 3/2015

Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 lutego 2015 roku podmiot zależny Spółki – Grupa PEP – Farma Wiatrowa Mycielin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („FW”) zawarła z Vestas-Poland Sp. z o.o. („Vestas”) umowę dostawy i instalacji turbin wiatrowych oraz umowę na serwis i dostępność turbin wiatrowych dla farmy wiatrowej Mycielin. Pierwsza z umów dotyczy dostawy, instalacji, uruchomienia oraz rozruchu 24 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda (łącznie 48 MW), podczas, gdy druga dotyczy świadczenia usług serwisowych dotyczących wspomnianych turbin wiatrowych przez okres 5 lat,

w tym przeprowadzania planowych i nieplanowych przeglądów, dostawy środków utrzymania i części zamiennych, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych.

 

Szacunkowa łączna wartość umów wynosi 56.767.580,00 EURO (237.061.414,08 zł).

 

Dostawa i instalacja turbin oraz uruchomienie farmy wiatrowej Mycielin przewidziane jest w okresie od sierpnia do grudnia roku 2015.

 

W przypadku opóźnienia w dostawie, Vestas zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych w łącznej kwocie nie większej niż 10.417.516,00 EURO (43.503.546,82 zł). W przypadku, gdy dostarczone turbiny wiatrowe nie będą spełniać wymagań co do krzywej mocy lub poziomu hałasu Vestas zapłaci karę umowną w łącznej kwocie nie większej niż 10.417.516,00 EURO 43.503.546,82 zł). Vestas gwarantuje także odpowiedni poziom dostępności turbin w ramach umowy serwisowej i w przypadku niespełnienia tych wymagań zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz FW rekompensaty w łącznej kwocie nie większej niż 4.680.000,00 EURO (19.543.680,00 PLN). FW nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

 

Umowa uznana została za znaczącą z uwagi na fakt, że jej łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Ponadto, w dniu 9 lutego 2015 roku Spółka poręczyła wobec Vestas za zobowiązania FW z tytułu Umowy.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close