Serwis Korporacyjny

Uzgodnienie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej przenoszącej...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Uzgodnienie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej przenoszącej na Statoil Holding Netherlands B.V. własność 50% udziałów w spółkach prowadzących projekty budowy morskich farm wiatrowych

02/05/2018 16:30

Raport bieżący 13/2018

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2018 z dnia 5 marca 2018 r., nr 7/2018 z dnia 21 kwietnia 2018 r. oraz nr 11/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarząd spółki Polenergia S.A. („Spółka” lub „Polenergia”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), niniejszym informuje, że w dniu 2 maja 2018 r. Spółka oraz Statoil Holding Netherlands B.V. („Statoil Holding Netherlands”) uzgodniły termin zawarcia umowy przyrzeczonej przenoszącej własność 50% udziałów („Udziały”) posiadanych przez Spółkę w każdej z następujących spółek (i) Polenergia Bałtyk II sp. z o. o. oraz (ii) w Polenergia Bałtyk III sp. z o. o. (łącznie „SPV”), które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Zgodnie z wcześniej przekazanymi informacjami Spółka oraz Statoil Holding Netherlands zawarły przedwstępną, warunkową umowę zbycia Udziałów („Umowa Przedwstępna”) w SPV. Zawarcie ostatecznej umowy przenoszącej własność Udziałów zostało uzależnione od spełnienia warunków zawieszających obejmujących (i) uzyskanie przez każdą ze stron bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację transakcji oraz (ii) uzyskanie przez Polenergia i SPV prawomocnej rejestracji uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki każdej z SPV, które zostały powzięte przed zawarciem Umowy Przedwstępnej.

Wobec spełnienia obu ww. warunków zawieszających Spółka i Statoil Holding Netherlands ustaliły termin zawarcia umowy przyrzeczonej na dzień 22 maja 2018 r.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close