Serwis
korporacyjny

Zawiadomienie o zmianie udziału w spółce

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zawiadomienie o zmianie udziału w spółce

18/09/2014 14:14

Raport bieżący 23/2014

Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 września 2014 roku Spółka otrzymała następujące zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Z:

 

1) zawiadomienie od Elektron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Elektron”), zgodnie z którym Elektron wyniku objęcia 16.863.458 nowoutworzonych akcji serii Z spółki Polenergia Spółki jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 16.863.458 akcji Spółki, uprawniających do 16.863.458 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,11% ogólnej liczby akcji oraz 37,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

 

2) zawiadomienie od Polenergia Holding S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu („PH”), zgodnie z którym w wyniku objęcia przez Elektron akcji Spółki w sposób wskazany powyżej, PH nabyła pośrednio akcje Spółki w wyniku czego PH posiada pośrednio, za pośrednictwem Elektron oraz Mansa Investments Sp. z o.o., łącznie 29.811.757 akcji Spółki uprawniających do 29.811.757 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 65,6% ogólnej liczby akcji oraz 65,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

 

3) zawiadomienie od Kulczyk Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu („KI”) zgodnie z którym w wyniku objęcia przez Elektron akcji Spółki w sposób wskazany powyżej KI nabyła pośrednio akcje Spółki w wyniku czego KI posiada pośrednio, za pośrednictwem Elektron oraz Mansa Investments Sp. z o.o., łącznie 29.811.757 akcji Spółki uprawniających do 29.811.757 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 65,6% ogólnej liczby akcji oraz 65,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Zgodnie z przekazaną Spółce informacją przed zdarzeniem opisanym powyżej:

 

1) Elektron nie posiadał akcji Spółki;

 

2) KI oraz PH posiadały pośrednio, za pośrednictwem Mansa, 12.948.299 akcji Spółki stanowiących obecnie (po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki) 28,49% ogólnej liczby akcji oraz 28,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Spółka została także poinformowana, że ani, Elekron, ani PH w chwili obecnej nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie kolejnych 12 miesięcy, ale nie wyklucza takiej możliwości w pewnych okolicznościach, w szczególności w przypadku korzystnego kształtowania się cen akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponadto, KI poinformowała, że nie wyklucza zmniejszenia lub zwiększenia, bezpośrednio lub pośrednio, udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close