Serwis Korporacyjny

Stanowisko Zarządu Polenergia S.A. dotyczące wezwania...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Stanowisko Zarządu Polenergia S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2018 r.

11/09/2018 19:14

Raport bieżący z plikiem 35/2018

Podstawa prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Zarząd spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), działając na podstawie art. 80 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym przedstawia swoje stanowisko dotyczące wezwania, ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2018 r. na podstawie art. 73 ust. 2 oraz art. 91 ust. 6 Ustawy przez p. Dominikę Kulczyk oraz Mansa Investments sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Stanowisko Zarządu Emitenta w przedmiocie finansowych warunków wezwania do sprzedaży 100% akcji Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close