Serwis Korporacyjny

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 14/2023

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 14/2023

20/04/2023 23:29

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r., dotyczącego zawarcia przez spółki projektowe realizujące projekty budowy morskich farm wiatrowych tj. MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o., umów rezerwacyjnych z dostawcą fundamentów typu monopal.

Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej daty podpisania ww. umów. Poprawna data to 20 kwietnia 2023 r., a nie jak wskazano w raporcie bieżącym nr 14/2023 – 21 kwietnia 2023 r.

podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close