Serwis Korporacyjny

Zawarcie kolejnej umowy znaczącej

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawarcie kolejnej umowy znaczącej

12/06/2015 13:07

Raport bieżący 25/2015

Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku, została zawarta pomiędzy podmiotami zależnymi Spółki (i) Polenergia Obrót S.A. oraz („PO Obrót”) (ii) Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin Sp. z o.o. („FW Mycielin”) umowa sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach („Umowa”).

Na podstawie Umowy, FW Mycielin zobowiązana jest do sprzedaży na rzecz PO Obrót energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach, zaś PO Obrót zobowiązana jest do zakupu od Spółki tej energii.

Wynagrodzenie Spółki z tytułu Umowy ustalane będzie jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej Praw oraz stawki określonej w Umowie opartej na cenie giełdowej energii elektrycznej.

Umowa obowiązywać będzie do dnia przypadającego 15 lat od dnia uzyskania przez Spółkę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii.

Całkowita (tj. przez cały okres obowiązywania) szacunkowa wartość Umowy wynosi ok. 492,6 mln złotych.

Umowa uznana została przez Spółkę za znaczącą z uwagi na to, że wartość Umowy w całym okresie jej obowiązywania przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close