Serwis Korporacyjny

Zawarcie umowy zmieniającej umowę przedwstępną sprzedaży...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Zawarcie umowy zmieniającej umowę przedwstępną sprzedaży udziałów w spółce zależnej

18/10/2019 16:43

Raport bieżący 30/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz nr 10/2019 z dnia 5 marca 2019 r. i nr 29/2019 z dnia 30 września 2019 r. Zarząd spółki Polenergia S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 18 października 2019 r. Emitent podpisał umowę zmieniającą („Umowa Zmieniająca”) do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży („Umowa Przedwstępna”) 50% udziałów w spółce zależnej Emitenta – Polenergia Bałtyk I S.A. z 20 grudnia 2018 r., zawartej z Wind Power AS.

Strony Umową Zmieniająca wprowadziły w miejsce warunku zawieszającego w postaci uzyskania prawomocnej rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały w przedmiocie przekształcenia Polenergia Bałtyk I S.A. w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, nowe warunki:

1. bezwarunkowe, ostateczne i skuteczne przeniesienie przez Emitenta wszystkich akcji Polenergia Bałtyk I S.A. na rzecz MFW Bałtyk I sp. z o.o., w formie aportu w zamian za udziały w kapitale zakładowym MFW Bałtyk I sp. z o.o.

2. prawomocne postanowienie właściwego Sądu Rejestrowego w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego MFW Bałtyk I sp. z o.o.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close