Serwis Korporacyjny

Uzyskanie warunków przyłączenia dla morskiej farmy...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Uzyskanie warunków przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej

30/01/2019 10:39

Raport bieżący 8/2019

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.) niniejszym informuje, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. („PSE”) w odpowiedzi na wniosek spółki Polenergia Bałtyk I S.A., która rozwija projekt morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Północny, określiły warunki przyłączenia dla ww. morskiej farmy wiatrowej.

Zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia przewidziano możliwość przyłączenia morskiej farmy wiatrowej o łącznej mocy 1560 MW. Warunki przyłączenia określają m.in. inwestycje po stronie Polenergia Bałtyk I S.A. oraz PSE, których realizacja będzie konieczna dla zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z planowanej morskiej farmy wiatrowej, oraz niezbędny zakres uzgodnień tych inwestycji z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Otrzymanie omawianych warunków przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Północny, w powiązaniu z otrzymanymi warunkami przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 7/2019, oznacza możliwość zwiększenia łącznej mocy morskich farm wiatrowych, rozwijanych przez spółki MFW Bałtyk II sp. z o. o., MFW Bałtyk III sp. z o. o. oraz Polenergia Bałtyk I S.A., do 3000 MW.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close