Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ DĘBSK

11/07/2020 00:05

Raport bieżący 18/2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2020 z dnia 29 maja 2020 r., nr 15/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. oraz nr 16/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 10 lipca 2020 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Farma Wiatrowa”) – jako kredytobiorca, oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstruction and Development), mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A. – jako kredytodawcy („Kredytodawcy”) zawarły Umowę kredytów („Umowa Kredytów”).

Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawcy udzielą Farmie Wiatrowej kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie do 480 000 000 zł na finansowanie budowy farmy wiatrowej Dębsk oraz kredytu VAT w okresie budowy do wysokości 73 000 000 zł. W związku z Umową Kredytów Farma Wiatrowa oraz Emitent jako sponsor zobowiązane są do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 10 czerwca 2037 roku, dla kredytu VAT nie później niż do 31 marca 2023 roku. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banków.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close