Serwis Korporacyjny

Uzyskanie przez spółkę zależną warunków przyłączenia...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Uzyskanie przez spółkę zależną warunków przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej

28/01/2019 20:45

Raport bieżący 7/2019

Zarząd Polenergia S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.) niniejszym informuje, że w dniu 28 stycznia 2019 r. powziął wiadomość, iż Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. („PSE”) w odpowiedzi na wniosek spółki MFW Bałtyk II sp. z o. o. określiły warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II.

Zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia przewidziano możliwość przyłączenia morskiej farmy wiatrowej o łącznej mocy 240 MW. Warunki przyłączenia określają m.in. inwestycje po stronie MFW Bałtyk II sp. z o. o. oraz PSE, których realizacja będzie konieczna dla zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z planowanej morskiej farmy wiatrowej, oraz niezbędny zakres uzgodnień tych inwestycji z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Otrzymanie omawianych warunków przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy II oznacza możliwość zwiększenia łącznej mocy morskich farm wiatrowych, rozwijanych przez spółki MFW Bałtyk II sp. z o. o. i MFW Bałtyk III sp. z o. o., z 1200 MW do 1440 MW.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close