Serwis Korporacyjny

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

07/10/2022 18:30

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 7 października 2022 r. otrzymał rezygnację pana Grzegorza Stanisławskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja została złożona ze względów osobistych, ze skutkiem na godzinę 12.00 w dniu 10 października 2022 r.

podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close