Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY O WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY O WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY

10/11/2021 11:32

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta –  Polenergia Obrót S.A. („Spółka”)  w dniu 10 listopada 2021 r. z Deutsche Bank Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie umowy kredytu o wielocelowy limit kredytowy w kwocie do 100 mln złotych, w ramach którego udostępniono limit w rachunku bieżącym oraz limit gwarancji. Umowa kredytu została zawarta na czas określony 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na kolejne okresy kredytowania. W związku z powyższym, Emitent udzielił poręczenia do kwoty 30 mln PLN.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1).

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close