Serwis
korporacyjny

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Kontrast
Wielkość liter - A +

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

28/02/2023 17:37

Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 r., o godzinie 12:00 w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

W załączeniu:

1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;

3) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. (tekst jednolity uwzględniający proponowane zmiany);

4) proponowane zmiany Statutu Spółki;

5) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

6) wzory pełnomocnictw;

7) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;

8) klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close