Serwis Korporacyjny

INFORMACJA O DOKONANIU ODPISU

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

INFORMACJA O DOKONANIU ODPISU

23/12/2021 10:29

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów i wartości firmy, w dniu 23 grudnia 2021 roku Spółka podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego wartość aktywów segmentu Gazu i Czystych Paliw w kwocie około 19,9 mln zł.

Utrata wartości aktywów segmentu Gazu i Czystych Paliw jest wynikiem prognozowanego spadku marży na produkcji energii elektrycznej w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna wynikającego ze zmian oczekiwanych poziomów cen energii elektrycznej, gazu i uprawnień do emisji CO2.

Odpis ma charakter niegotówkowy, a jego szacowany wpływ na skonsolidowany wynik brutto Spółki za 2021 rok wynosi około 19,9 mln zł. Zgodnie z przyjętą definicją pozostanie bez wpływu na wynik EBITDA. Wielkość utworzonego odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close