Serwis Korporacyjny

Informacja o rezygnacji z realizacji projektu...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Informacja o rezygnacji z realizacji projektu i odpisie

26/09/2017 16:02

Raport bieżący 9/2017

Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 26 września 2017 roku Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z projektu budowy farmy wiatrowej w Grabowie („Projekt Grabowo”), developowanego przez spółkę zależną Spółki tj. Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o. („FW Grabowo”).

Skutkuje to koniecznością dokonania odpisu o szacunkowej kwocie 8,2 mln zł. Odpis ma charakter niegotówkowy. Zostanie on ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 3 kwartał 2017 roku w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży on wynik operacyjny Grupy pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA. Prezentowana pozycja ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

Decyzja o rezygnacji z Projektu Grabowo związana jest z osiągnięciem przez FW Grabowo porozumienia co do rozwiązania umowy o przyłączenie, co pozwoliło tej spółce na odzyskanie znaczącej części uiszczonej opłaty przyłączeniowej, a także na nieponoszenie jej kolejnej części. Jednocześnie niepowodzeniem zakończyły się podejmowane przez FW Grabowo próby obniżenia ponoszonych kosztów utrzymania projektu, w tym kosztów czynszów dzierżawnych. W związku z tym, biorąc pod uwagę stosunkowo wysokie koszty realizacji Projektu Grabowo oraz możliwe do osiągnięcia oszczędności kosztowe wynikające z zaniechania przedsięwzięcia, Spółka uznała, że realizacja Projektu Grabowo nie jest ekonomicznie uzasadniona.

W związku z powyższym Spółka uznała za konieczne i uzasadnione podjęcie decyzji o rezygnacji z Projektu Grabowo, a w konsekwencji o dokonaniu odpisu.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close