Serwis Korporacyjny

ZAWIADOMIENIE O OTRZYMANIU OŚWIADCZENIA AKCJONARIUSZY

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWIADOMIENIE O OTRZYMANIU OŚWIADCZENIA AKCJONARIUSZY

12/02/2021 19:25

Raport bieżący 9/2021

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 12 lutego 2021 r. Emitent otrzymał do wiadomości oświadczenie:

1. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander reprezentowany przez AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA Santander S.A.

2. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

(dalej łącznie „Fundusze”),

zgodnie z którym Fundusze wskazały, że cena zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym w dniu 6 listopada 2020 r. na sprzedaż akcji Emitenta i następnie zmienionym komunikatami z dnia 8 grudnia 2020 r., 17 grudnia 2020 r. oraz 20 stycznia 2021 r. („Wezwanie”), w opinii Funduszy nie odzwierciedla wartości godziwej akcji Emitenta. W związku z powyższym, każdy z Funduszy z osobna oświadczył wobec BIF IV Europe Holdings Limited oraz Mansa Investments sp. z o.o. i zobowiązał się wobec pozostałych Funduszy, że nie sprzeda akcji Emitenta w Wezwaniu po cenie 63 zł za akcję.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close