Serwis Korporacyjny

POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

POWÓDZTWO O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW – WYROK UZUPEŁNIAJĄCY SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU

08/09/2020 18:33

Raport bieżący 21/2020

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 6/2020 z dnia 6 marca 2020 r. informuje, że Sąd Okręgowy w Gdańsku uzupełnił wyrok wstępny i częściowy z dnia 6 marca 2020 roku w ten sposób, iż dodał nowy punkt sentencji o treści: uznaje roszczenia Powoda w zakresie odszkodowania z tytułu niewykonania przez Pozwaną Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej Wytworzonej w Odnawialnym Źródle Energii – Farmie Wiatrowej w Miejscowości Modlikowice, zawartej pomiędzy Powodem oraz Pozwaną w dniu 23 grudnia 2009 roku za usprawiedliwione w zasadzie.

Wyrok jest nieprawomocny.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close