Serwis Korporacyjny

UDZIAŁ SPÓŁKI ZALEŻNEJ POLENERGIA S.A. W...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

UDZIAŁ SPÓŁKI ZALEŻNEJ POLENERGIA S.A. W AUKCJI GŁÓWNEJ W RAMACH RYNKU MOCY NA ROK DOSTAW 2027

15/12/2022 11:06

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 r. spółka zależna Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie („ENS”) wzięła udział w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2027. W toku aukcji ENS zaoferowała obowiązek mocowy na rok 2027 w łącznej wysokości 112 MW. ENS do czasu zakończenia aukcji nie złożyła oferty wyjścia z aukcji. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 1 rundzie, mieści się w przedziale ceny maksymalnej 406,35 zł/kW/rok i ceny minimalnej 372,51 zł/kW/rok.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close