Serwis
korporacyjny

ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZA ZŁOŻONE W...

Kontrast
Wielkość liter - A +

ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZA ZŁOŻONE W ZWIĄZKU ZE ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIEM POLENERGIA S.A. ZWOŁANYM NA 8 MAJA 2023 R.

08/05/2023 11:24

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania Akcjonariusza złożone w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Emitenta, zwołanym na 8 maja 2023 r.

 

podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, ze zm.) w zw. z art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

 

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close