Serwis Korporacyjny

PODPISANIE PRZYRZECZONEJ UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI DOTYCZĄCEJ...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

PODPISANIE PRZYRZECZONEJ UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI DOTYCZĄCEJ NABYCIA PRZEZ POLENERGIA S.A. WSZYSTKICH AKCJI EDISON ENERGIA S.A.

31/12/2021 11:37

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 4 listopada 2021 r., informuje, że w dniu 31 grudnia 2021 r. Emitent podpisał Przyrzeczoną Umowę Sprzedaży Akcji (Final Share Sale Agreement) dotyczącą sprzedaży Emitentowi przez obecnych akcjonariuszy Edison Energia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 100% akcji Spółki.

Cena 100% akcji Spółki została ustalona na 74 895 871,02 PLN i podlega ewentualnym dalszym korektom związanym z procedurami zamknięcia rachunków (tzw. closing accounts).

Przeniesienie własności akcji Spółki planowane jest na 3 stycznia 2022 r., o czym Emitent poinformuje oddzielnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 oraz art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close