Serwis Korporacyjny

ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWARCIE UMOWY KREDYTÓW DLA PROJEKTU FARMY WIATROWEJ KOSTOMŁOTY

30/09/2020 14:40

Raport bieżący 22/2020

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 30 września 2020 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Farma Wiatrowa”) – jako kredytobiorca oraz mBank S.A. – jako kredytodawca („Kredytodawca”) zawarły Umowę kredytów („Umowa Kredytów”).

Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawca udzieli Farmie Wiatrowej kredytu inwestycyjnego w łącznej kwocie do 125 000 000 zł na finansowanie budowy farmy wiatrowej Kostomłoty oraz kredytu VAT w okresie budowy do wysokości 25 000 000 zł. W związku z Umową Kredytów Farma Wiatrowa oraz Emitent jako sponsor zobowiązane są do zawarcia standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych w transakcjach typu project finance.

Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytu inwestycyjnego nie później niż do 1 września 2037 roku, a dla kredytu VAT nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. Oprocentowanie kredytów równa się stawce WIBOR powiększonej o marżę banków.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close